บริษัท เมืองตุงก่วนสูญญากาศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัด

โทรศัพท์ (+86)-769-85611172 / 85611173 แฟกซ์ (+86)-769-85611411 แว๊บไซต์ http://www.hcvacuum.com/ หรือ http://www.hcvac.com/ อีเมล์ huicheng88@hcvac.com ผุ้ติดต่อ คุณหลัว ที่อยู่ หมู่หยันวู เขตอุตสาหกรรมที่สี่ อำเภอภูเขาต้าหลิ่ง เมืองตุงก่วน รหัสไปรษณีย์ 523838