เครื่องชุบเฉพาะโคมไฟรถยนต์

คุณสมบัติของอุปกรณ์นี้คือ ไอออนแรงดันสูงโจมตี อยู่ที่ห้องสูญญากาศนั้น สามารถชุบอลูมิเนียมและชึบฝิล์มแข็งป้องกัน (ซิลิคอนออกไซด์   SiO )ได้เสร็จสมบูรณ์แบบครั้งเคียว ฝิล์มแข็งป้องกันช่วยเพิ่มชั้นอลูมิเนียมพลังป้องกันไนไตรด์และการรักษา อัตราสะท้อนสูงที่ยาวนาน

แนะนำพารามิเตอร์ ประยุกติใช้รูปตัวอย่าง

อุปกรณ์เคลือบสูญญากาศของไฟรถยนต์ที่เป็นอัตโนมัติของบริษัทเราแบ่งเป็นแบบแนวนอนและแนวตั้งสองประเภทนี้ตามที่รูปแบบของห้องสูญญากาศ คุณสมบัติของอุปกรณ์นี้คือ ไอออนแรงดันสูงโจมตี อยู่ที่ห้องสูญญากาศนั้น สามารถชุบอลูมิเนียมและชึบฝิล์มแข็งป้องกัน (ซิลิคอนออกไซด์   Sio )ได้เสร็จสมบูรณ์แบบครั้งเคียว ฝิล์มแข็งป้องกันช่วยเพิ่มชั้นอลูมิเนียมพลังป้องกันไนไตรด์และการรักษา อัตราสะท้อนสูงที่ยาวนาน ฝิล์มสะท้อนที่เคลือบของไฟรถยนต์ บรรลุงมาตรฐานแห่งชาติของเครื่องไฟรถยนต์ ผ่ารการทดสอบในการทนกรด ทนด่าง ทนเค็มฯลฯ อุปกรณ์นี้การใข้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และการเฝ้าระวังสภาพการทำงานและกระบวนการเคลือบเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แน่นใจเสถียรภาพและความสอดคล้องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดผลกระทบจากมนุษย์

ขนาดเครื่อง HCAL-1518 HCAL-1820
ขนาดแชมเบอร์ Φ1500mm * H1800mm Φ1800mm * H2000mm
แชมเบอร์ สองประตูแบบแนวตั้ง สองประตูแบบแนวตั้ง
ระบบการหมุน 2 x Ø 540 6 x Ø 540
8 x Ø 430
พื้นที่โคตติ้ง 5.1m²(ความสูง 1.5m) 15.2m²(ความสูง 1.63m)
เวลาการทำงาน 4-9 นาที 10-12 นาที
พื้นที่วางเครื่องจักร 5600mm×5200mm×2800mm 7000mm×7000mm×3100mm
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Glow discharge/etching   
Thermal evaporation          
PECVD top coat 
 
SiOx/NOS                  
SiOx/NOS                
Medium Frequency                                   
Polycold trap 
หมายเหตุ: เราสามารถออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการพิเศษของคุณได้
ฝิล์มสะท้อนของเครื่องรถยนต์ สะท้อนถ้วย ไฟรถด้านหน้า ไฟหลังด้านหลัง ไฟเลี้ยว ไฟป้ายทะเบียน
ไฟหน้ารถประกอบด้วย หลอดฮาโลเจนทังสเตน ไฟซีนอน ไฟใกล้ไลท์ ไฟไกล ไฟเลี้ยวด้านไน้า ที่ก่อนไฟ(หรือเรียกว่าโคมไฟความกว้าง แสดงว่าสถานที่ที่รถอยู่)ไฟตัดหมอกหน้า
ไฟรุด้านหลังประกอบด้วย หลังโคมไฟ ไฟย้อนกลับ ไฟเบรก ไฟตัดหมอกหลัง ไฟเลี้ยวหลัง