แผ่นสแตนเลสเครื่องชุบทองไทเทเนียม

อุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในด้านสถาปัตยกรรมฮาร์แวร์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ที่โรงแรม รถยนต์ การบิน ฯลฯ สามารถชุบฝืล์มตกแต่ง สีฝืล์มตกแต่งมีหลายสี อย่างเช่น สีทอง สีเงิน สีปืน สีดำ สีทองกุหลาบ สีกาแฟ สีสัน สีฟ้า ฯลฯ

แนะนำพารามิเตอร์ ประยุกติใช้รูปตัวอย่าง

บอร์ดเหล็กสแตนเลสเตาทองไทเทเนียมออกแบบสำหลับฝิล์มตกแต่งบอร์ดเหล็กสแตนเลสชุบไอออน ชั้นไอออนชุบมีเนื้อสัมผัสของโลหะที่แท้จริง นี่เป็นชุบทางเคมีสู้ไม่ได้ 

อุปกรณ์ชุดนี้ ห้องเคลือบเส้นผ้าศูนย์กลางเป็น1800~2300mm ความสูงเป็น3600~4400mm สามารถชุบแผ่น1220x4000mmได้3แผ่นต่อครี้ง การติดตั้งมีมีดสูบที่ขนาดใหญ่สามชุด ความเร็วการสูบรวดเร็ว รอบทำงานสั้น การใช้หัวอาร์คไฟฟ้าที่เป็นวงกลม34~56อัน สถานที่เป้าโครงสร้างที่เหมาะสม มีระบบปั้มอคติ ความรวมแรงของฝิล์มดี สีสม่ำเสมอ หน้าจอสัมผัส+PLC สามารถใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติ อัตโนมัติหรือด้วยมือเปลี่ยนตามที่ต้องการ ประสิทธิภาพการทํางานที่เชื่อถือได้ สามารถเคลือบฝิล์มตกแต่งที่มีหลายสีซึ่งสีทอง สีเงิน สีปืน สีดำ สีทองกุหลาบ สีกาแฟ สีสัน สีฟ้า ฯลฯ 

อุปกรณ์นี้หลักใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ตกแต่งสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ เครื่องใช้ในโรงแรม ยานยนต์และการบิน ฯลฯ คุณสมบัติของบอร์ดเหล็กสแตนเลสเตาทองไทเทเนียม ตัวชี้วัดทุกรายการก็บรรลุงมาตรฐานระหว่างประเทศขั้นสูง อุปกรณ์ส่งออกไปถึงตลาดระหว่างประเทศในยุโรปและอเมริกาที่พัฒนาแล้ว 

ประเภท HCCA-1800 HCCA-2000 HCCA-3000 HCCA-2000 HCCA-3000 HCCA-4000 HCCA-5000
ขนาดห้องสูญญากาศ:mm φ1800x2000 φ2000x2000 φ3000x3000 φ2000x6000 φ3000x6000 φ4000x8000 φ5000x10000
โครงสร้างของห้องสูญญากาศ เปิดแบบแนวตั้ง การยกหรือโครงสร้างห้องนอนรถเข็น ติดตั้งมีระบบสูบก๊าซและระบบน้ำเย็น
ระบบที่ได้รับสูญญากาศ

โฮลดิ้งป้๊ม+ปั๊มเครื่องกล+ปั๊มราก+ดิฟิวชันปั๊ม/เธอปอปั๊ม (เฉพาะรุ่นต้องตามที่ความต้องการของลูกค้า)

ระบบวัดสูญญากาศ พิรานิหนึ่งเครื่อง(MKS) ขั้วเย็นหนึ่งเครื่อง(MKS)แบบฟิล์มบางหนึ่งเครื่อง(MKS)
ระบบฝิล์มเคลือบ แหล่งระเหยอาร์คไฟฟ้า แหล่งพิเศษของฝิล์มเคลือบที่ช่วยไอออน
ระบบพองลม เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องวัดอัตราการไหล
ประเภทเพาเวอร์ DCเพาเวอร์ แหล่งจ่ายไฟความถี่ปานกลาง เพาเวอร์ชีพจรอึติ(เพาเวอร์ชีพจรอึติ เพาเวอร์อาร์ค)
ตัวชี้วัดสูงสุดสูญญากาศ 5.0x10-4Pa 5.0x10-4Pa 5.0x10-4Pa 5.0x10-4Pa 5.0x10-4Pa 5.0x10-4Pa 5.0x10-4Pa
แหล่งอาร์คไฟฟ้า 22เครื่อง-28เครื่อง 22เครื่อง-28เครื่อง 26เครื่อง-32เครื่อง 26เครื่อง-32เครื่อง 32เครื่อง-48เครื่อง 32เครื่อง-48เครื่อง 32เครื่อง-48เครื่อง
200A-300A 200A-300A 200A-300A 200A-300A 200A-300A 200A-300A 200A-300A
เพาเวอร์ชีพจรอึติ 60KW/เครื่อง 60KW/เครื่อง 70KW/เครื่อง 70KW/เครื่อง 80KW/เครื่อง 80KW/เครื่อง 100KW/เครื่อง
วิธีการหมุนในการทำงาน การโคจรตามระบบสุริยะและการหมุนรอบตัวเองแบบดาวเคราะห์สูตร การควบคุมความถี่(สามารถปรับและควบคุมได้)
งานอบอุณหภูมิ อุณหภูมิปกติ-ถึง450℃สามารถปรับและควบคุมได้(PIDควบคุมอุณหภูมิ)
ก๊าซที่ใช้สำหรับกระบวนการ สาย3หรือสาย4การควบคุมอัตราการไหลของก๊าซที่ใช้สำหรับกระบวนการและแสดงระบบเพิ่มก๊าซโดยอัตโนมัติที่ระบบเลิอกตั้ง
อาร์กอน ไนโตรเจน ออกซิเจนและอะเซทิลีน
วิธีระบายความร้อน วิธีระบายความร้อนด้วยน้ำแบบหมุนเวียน อีกติดตั้งมีหอทำความเย็นอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น (เครื่องทำความเย็น)หรือระบบลึกเย็น(ลูกค้าเสนอให้)
วิธีการควบคุม PLC+หน้าจอสัมผัสใช้งานหรือวิธีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยมือตนเองกึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ
ตัวชี้วัดอุปทาน ความดันอากาศ0.5-0.8MPa อุณหภูมิของน้ำ≤25℃ แรงดันน้ำ≥0.2MPa
แจ้งเตือนและป้องกัน เวลาที่เป็นสภาพแบบปั้มและเป้าหมายขาดน้ำ หรือเกินไหลเหินความดัน เบรกเกอร์วงจรนี้ ระบบก็แจ้งเตือน แล้วดำเนินการมาตรการในการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องและฟังก์ชันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกัน
เพาเวอร์ทั้งหมด 165-185KW 185-200KW 200-225KW 225-245KW 245-265KW 265-300KW 265-300KW
ความถี่การส่งออก แรงดันไฟฟ้า380V±5% ความถี่50HZ(สามารถติดตั้งตามมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าของรัฐ)
ครอบคลุมพื้นที่ของอุปกรณ์ 25~55㎡ 35~55㎡ 35~55㎡ 45~55㎡ 45~55㎡ 55~75㎡ 55~75㎡
หมายเหตุ พารามิเตอร์ของอุปกรณ์ข้างต้นสำหรับการอ้างอิง ที่เฉพาะจะตามความต้องการทางเทคโนโลยีของการออกแบบที่แท้จริงของลูกค้า
อุปกรณ์นี้หลักใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ตกแต่งสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ เครื่องใช้ในโรงแรม ยานยนต์และการบิน ฯลฯ สามารถเคลือบฝิล์มตกแต่งที่มีหลายสีซึ่งสีทอง สีเงิน สีปืน สีดำ สีทองกุหลาบ สีกาแฟ สีสัน สีฟ้า ฯลฯ