ความจุหน้าจอสัมผัสITOคลื้นนำไฟฟ้าแบบใหม่

การออกแบบของสายต่อเนื่องนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ซึ่งห้องที่เข้ามี 1อัน ห้องที่ออกมี 1 อัน ห้องที่เข้าของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องที่ออกของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องเข้าการส่งมี 1 อัน ห้องออกการส่งมี 1 อันและห้องการส่งมีสองอัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบมี 7อัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบห้องละติดตั้งมีขั้วนิเสธ 4 อัน

แนะนำพารามิเตอร์ ประยุกติใช้รูปตัวอย่าง

ความจุหน้าจอสัมผัสITOคลื้นนำไฟฟ้าแบบใหม่ สายการผลิตชุบกรพจก การออกแบบของสายต่อเนื่องนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ซึ่งห้องที่เข้ามี 1อัน ห้องที่ออกมี 1 อัน ห้องที่เข้าของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องที่ออกของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องเข้าการส่งมี 1 อัน ห้องออกการส่งมี 1 อันและห้องการส่งมีสองอัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบมี 7อัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบห้องละติดตั้งมีขั้วนิเสธ 4 อัน ห้องสูญญากาศสูงการใช้วาล์วเสียบบอร์ดมาแยก โดยเปลี่ยนแปลงผลบรรยากาศที่แยกสามารถบรรลุงเคลือบมัลติฟังก์ชัน แผ่นชั้นวางวงโคจรการใช้เกียร์คู่มือแม่เหล็ก อุปกรณ์ติดตั้งมีกังหันลอยปั๊มโมเลกุล 26 เครื่อง ปั๊มเครื่องจักร13เครื่องจะได้รับปั๊มความเร็วที่มีเสถียรภาพและการแพร่กระจายของก๊าซที่สม่ำเสมอ

  การใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบข้อมูลดิจิตอลต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลเป็นต้น 

1.สูญญากาศสูงสุด:7x10-4Pa.                    
2.รอบเวลาการผลิต40~120 วินาที/เฟรม
3.ขนาดบนพื้นฐาน:859*1500mm (สามารถต้ามที่ความต้องการจองทำ)
4.ความสม่ำเสมอของชั้นฝิล์ม:±2%
5.เสถียรภาพของฝิล์ม:ถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ
 

การใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบข้อมูลดิจิตอลต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลเป็นต้น