โมลด์อัลตราโซนิกเครืองการล้าง

เสียงอัลตราสัญญาณไฟฟ้าที่เป็น 28KHZ-40KHZ ที่เกิดจากอัลตราเครื่องเกิด โดยใช้ผลpiezoelectricของทรานสดิวเซอร์แปลงเป็นเครืองจักรสั่นสะเทือนที่ความถี่เดียวกัน และด้วยรูปแบบเสียงอัลตร้าคลื่นเครื่องจักรรังสีที่น้ำทำความสะอาด

แนะนำพารามิเตอร์ ประยุกติใช้รูปตัวอย่าง

      เครื่องการล้างนี้เป็นเครื่องอัตโนมัติอัลตราโซนิกเครื่องทำความสะอาด ชิ้นส่วนของเครืองนี้ประกอบด้วยอัลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์ เครื่องเกิด รางล้าง น้ำล้นอุปกรณ์ ขึ้น-ลงโยนย้ายอุปกรณ์ เครื่องทำความร้อนที่อัตโนมัติควบคุม ระบบเครื่องไฟฟ้าควบคุม PLC หน้าจอสัมผัสควบคุม ขาตั้งเครื่อง เครืองปิดคุลุม เป็นต้น
      เครื่องการล้างนี้ประกอบด้วยรางล้างอัลตราโซนิกที่เป็นทำด้วยวัสดุสแตนเลสส์ 4 ชุด แล้วประกอบเป็นอุปกรณ์การทำงานอย่างต่อเนื่อง โอเปอเรเตอร์(operator) วางกระเช้าทําความสะอาดที่มีชิ้นงานใส่อยู่นั้นอยู่ที่รางการล้าง เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าแล้ว จะส่งกระเช้าทําความสะอาดไปถึงรางล้างเป็นลำดับ ต่อไปก็คือการล้างชิ้นงาน โยนย้าย ขึ้น-ลง แล้วเสร็จสมบูรณ์ชิ้นงานการล้าง ล้างเรียบร้อยแล้ว มือหุ่นยนต์ประตูมังกรจะส่งกระเช้าทําความสะอาดไปถึงโต๊ะออกของ เมื่อโต๊ะออกของเหนี่ยวนำมีกระเช้าทําความสะอาดนั้น จะส่งของออกมาโดยอัตโนมัติ พนักงานก็เอาชิ้นงานลงมา ก็เสร็จสมบูรณ์กระบวนการทำงาน นอกจากนี้ก็สามารถตามที่ในสถานการณ์จริง ตั้งค่าเวลา การแจ้งเตือนและพารามิเตอร์อื่นๆได้

หลักการพื้นฐานของอัลตราโซนิก:
     สัญญาณเสียงอัลตร้าที่เป็น 28KHZ- 40KHZ ที่เกิดจากอัลตราโซนิกเครื่องกำเนิด โดยผลเพียโซอิเล็กทริกของทรานสดิวเซอร์การเปลี่ยนแปลงเป็นการสั่นสะเทือนเครื่องจักรที่มีความถี่เดียวกัน แล้วการแผ่รังสีที่น้ำยาทำความสะอาดการใช้รูปแบบเสียงอัลตร้าคลื่นกล เนื่องจากเสียงอัลตร้าคลื่นกลการแพร่กระจายการสลับกันของเขตความดันบวกและเขตความดันลบ จะเกิดฟองอากาศเล็กๆที่เกินความดันบรรยากาศ1000อันแล้วพร้อมระเบิด ฟอร์มเป็นโจมตีแรงดันสูงที่ส่วนเล็กน้อยของพื้นผิววัสดุทําความสะอาด ทำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ที่พื้นผิววัสดุและช่องลอกออกอย่างรวดเร็ว นี้ก็เป็น“ผลคาวิเตชัน”ที่อัลตราโซนิกการล้างมีอยู่โดยเหพาะ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
■ ชั้นวางยกขึ้นที่สถานีงานทั้งหมดแบบใช้ไฟฟ้า การยกขึ้นชิ้นงานและล้างชิ้นงานแบบเขย่าขึ้น-ลง
■ การขนส่งชิ้นงานแบบเคลื่อนที่ สามารถขยกขึ้นน้ำหนักขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น โครงสร้างที่ทันสมัยและเหมาะสม
■ กรองกระบอกแบบหมุนเวียน การขนส่งชั้นวางตะกร้าชิ้นงานโดยอัตโนมัติ เสร็จสมบูรณ์การมำงานแบบต่อเนื่อง
■ ตู้อบแห้งที่เป็นแบบอุโมงค์ ชิ้นงานแห้งสมบูรณ์
■ กล่องจัดเก็บของเหลวระบบแบ่งน้ำมันและทดสอบค่า pH เสียง แสง แสดงให้เพิ่มน้ำยาทำความสะอาด
■ PLCการควบคุมทั้งหมดและหน้าจอสัมผัสมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งาน
■ การออกแบบการปิด ระบบปั้มก๊าซที่สมบูรณ์ การทำความสะอาดสภาพแวดล้อมที่สะอาด

งานด้านที่เหมาะใช้ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์
จำนวนราง 4
ความถี่การล้างอัลตราโซนิก 28KHZ
เพาเวอร์ 25KW
วิธีกานทำงาน กึ่งอัตโนมัติ
ประเภท แบบบูรณาการ
การใช้ ใช้ในอุตสาหกรรม
อุณหภูมิการล้าง 45(℃)
ขนาดภายนอก ประมาณ280X150X200cm
การใช้ของอุปกรณ์:ใช้ที่การล้างหมึกคราบน้ำมัน ขี้ผึ้งขัด ฝุ่นฯลฯ ที่อยู่บีพื้นผิวของสแตนเลสปั๊มชิ้นส่วน
วัตถุที่ล้าง:สแตนเลสปั๊มชิ้นส่วน เปลือกโทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์อื่นฯลฯ
สื่อในการล้าง:ชนิดน้ำใช้สารทําความสะอาด