ปั๊มไอน้ำที่อุณหภูมิต่ำ

ปั้มไอน้ำลึกเย็นที่หมุนเวียนเร็วประยุกต์ใช้เทคโนโลยีุอุณหภูมิต่ำและแช่เย็น หลักการทำงานของปั้มไอน้ำลึกเย็นยังเป็นหลักการ Meisner โมเลกุลไอน้ำควบแน่นอยู่ที่พื้นผิวอุณหภูมิต่ำมากของท่ออุณหภูมิต่ำ ดังนั้น จะได้รับวัตถุประสงค์ของการเก็บไอน้ำ

แนะนำพารามิเตอร์ ประยุกติใช้รูปตัวอย่าง

Cryogenic system  effectively captures water vapor, which typically comprises 65% to 95% of the gas load in high vacuum systems. It pumps vapor within minutes of “start,” defrosts in less than four minutes, and lowers water vapor partial pressure during processing for higher quality, better adhesion, and more reproducible deposition.

When added to your vacuum system, the cryogenic system can reduce pumpdown times by 25% to 75% and can increase product throughout by 20% to 100%. In addition, the   cryogenic system offers a superior cost/performance ratio compared to liquid nitrogen cooled Meissners — typically delivering return on investment in as little as one year.

Advantages:
•  Temperature to -100℃ to -150℃(173 to 123K).
•  Maximum adsorption heat is 3600 Watts.
•  Cryocondensation of water vapor in vacuum systems at speeds up to 200,000 L/sec, vacuum levels to 1.5*10E-12 torr  (2*10E-12mbar).
•  The cryogenic system can reduce pumpdown times by 65% to 95%.
•  Using green environmental protection cold coal.
•  ISO 9001:2000 certified manufacturer.

Polycold, it is a company with advanced cooling technology, widely applied for some areas: semiconductors, thin film solar processes, optical networking, flat panel displays, optical coating, web coating, decorative coating. And the detector cooling technology applicable into aerospace, telescopic and laboratory requirements.

We provide the latest technology to complete the cooling program, to help customers reduce production costs, improve process performance, keep workplace safety and increase production reliability.

 

Application

P or PFC Continuous Equipment Method

连接设备方式

Purchasing Accessories

选购配件

Surface temperature control of vacuum pressure and refrigeration coil

表面温度对照表

水冷泵参数

Polycold