สิ่งแวดล้อม
environment    เรามุ่งมั่นที่จะการจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม สำหลับเรา ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับสุขภาพและความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพนักงาน

    ฮุ่ยเฉิงกับสิ่งแวดล้อม

 


ศีลธรรมและการปฏิบัติตามกฏ
fair    ฮุ่ยเฉิงปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่เป็นอย่างนี้ เรายังทำจรรยาบรรณ นี่เป็นค่านิยมหลักชุดหนึ่งของเรา ใช้ที่รับประกันการกระทำเหมาะกับความต้องการของศีลธรรม ความซื่อสัตย์และการเคารพซึ่งกันและกัน 

    จรรยาบรรณ
    โซ่อุปทานจริยธรรม
                      ปฏิบัติตามกฏระเบียบการค้าทั่วโลก


การจัดการบริษัท
manage    แผนกธุรการของฮุ่ยเฉิงมุ่งมั่นที่จะบรรลุงการจัดการบริษัทที่มาตรฐานสูงสุด

    แผนกธุรการของฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ
    การบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
 


ความปลอดภัย
safety เรามุ่งมั่นที่จะการจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม สำหลับเรา ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับสุขภาพและความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพนักงาน

    การจัดการความปลอดภัย

 


มนุษย์เป็นหลัก
cooperation    ฮุ่ยเฉิงใหความสำคัญกับพนักงาน ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่สุด ธุรกิจของฮุ่ยเฉิงกระจายไปทั่วโลกหลายประเทศ / ภูมิภาค มีพนักงานประมาณ200คน

    ความหลากหลาย
    การพัฒนาอาชีพ
    สวัสดีการพนักงาน


คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
safe  วัตถุประสงค์ของเราคือ ในขอบเขตทั่วโลกนี้ เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพสูง การสร้างความภักดีของลูกค้าและเสนอโซลูชั่นของนวัตกรรมที่ทันเวลาเป็นสำคัญของการแข่งขันในตลาดเพื่อรักษาความสำเร็จ

    ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
                            คุณภาพ
                           การต่อเนื่องของธุรกิจ