วิสัยทัศน์ของเรา

     โดยใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการมาสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นอนาคต เราจะเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ฝิล์มเคลือบสูญญากาศและขอบเขตลดการปลอยกาซ๊

     ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศมุ่มเน้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ นี่เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเรา

ภายในอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เราพยายามลดก๊าซเรือนกระจกหรือปริมาณคาร์บอนใช้คำอื่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซของเราสามารถกำจัดสารประกอบที่มีอันตรายร้ายแรงต่อภาวะโลกร้อน

เทคโนโลยีของเราสามารถทำให้การผลืตชินกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภทกลายเป็นไปได้ –เงื่อนไขสูญญากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหลับการผลิตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัฑณ์แสงแข็ง

เวลาที่ผลิตภัณฑ์ของเราอยากจะเปลี่ยนนั้น เราจะให้วิธีที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงใหม่แล้ว ประยุกต์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ – เราปรับปรุงใหม่ผลิตภัณฑ์35,000ชิ้นทุกปี ที่เวลาการใช้งานถึงสิ้นสุด ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกรื้อถอน วัสดุหลักจะได้การรีไซเคิลไม่ต้องฝังกลบ

เรายังลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับหรือเกินมาตรฐานสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของเรา

     เรามุ่มเน้นจะปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมและแสดงของเราตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ        

 @ ลดการใช้พลังงานของ

 @ จะพยายามถึงมาตรฐานSEMI ITRSและS23

 @ ลดการปลอด

 @ ลดการปลอดลูกค้า

การประหยัดทรัพยากร             

@ ลดลุง/ใช้ซ้ำ / การรีไซเคิล

@ ลดของอันตรายที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์

@ ปรับปรุงใหม่และการซ่อมแซม

SEMI=อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และวัสดุสมาคมนานาชาติ

ITRS= พิมพ์เขียวทางเทคนิคเซมิคอนดักเตอร์นานาชาติ

S23= เกณฑ์การประหยัดที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สิ่งอํานวยความสะดวกและวัสดุที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

วัตถุประสงค์ของเรา

      เพื่อให้การสนับสนุนวัดถุประสงค์เหล่านี้ เราประกาศ“เป้าหมายสีเขียว“ ครอบคลุมแผนทั้งหมดที่เพื่อลดผลกระทบการผลิต

เราจะ

> โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของผลิตภัณฑ์- โดยการให้อุปกรณ์มาช่วยลดปลอด และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและลดปลอดเข้ามา

> ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของการดำเนินวาน

> ลดของเสียที่ออกจากสิ่งอํานวยความสะดวกของเรา กำจัดขยะฝังกลบ – โดยซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่แล้วบรรลุงผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่

> ลดปริมาณการใช้น้ำของสิ่งอํานวยความสะดวก

> รับรองว่าสิ่งอํานวยความสะดวกต้องเหมาะกับมาตรฐานISO14001 แล้วนำเข้าไปในระบบการดูแลสื่งแวดล้อมทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจ