ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศมีหน้าที่ทางกฏหมายและศีลธรรมให้กับซัพพลายเออร์ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลประโยชน์อื่น จะได้รับรองว่ความปลอดภายของาเกณฑ์และมาตรฐานของการจัดซื้อวางอยู่ที่สถานที่แรก ในด้านสิ่งแวดล้อมจะดูแลอย่างมีประสืทธิภาพและยอดเยี่ยม

     เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์ รับประกันว่าพวกเขาทำความเข้าใจและสอดคล้องกับความต้องการและมาตรฐานธุรกิจของฮุ่ยเฉิง เวลานั้นเราก็ยอมรับการหลากหลายของวัฒนธรรมทางธุรกิจของโลก นี่เป็นงานที่ซับซ้อนมาก ต้องแก้ไขตามสถานที่และความยืดหยุ่น
ไม่ว่าเราเปิดธุรกิจที่ไหน เราก็ยังหวังว่าซัพพลายเออร์ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลประโยชน์อื่นปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติทางธุรกิจที่ใช้ในสถานที่บางที่ นี่เป็นพื้นฐานของฮุ่ยเฉิงสูญญกาศนโยบายการจัดซื้อที่สอดคล้องกับศีลธรรกฏเกณฑ์

     พนักงานที่เคยสัญญากับซัพพลายเออร์ทั้งหมดมีความรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการแข่งขั้นมากที่สุด แต่อุปทานในด้านการจัดการจัดซื้อและมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยังเกี่ยวข้องกับแหล่งผลิตภัณฑ์และบริการที่มาเหมาะกับความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การบริหารผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สังคม กฏหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม และความต้องการที่การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทเรา

     ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศมุ่มเน้นจะบรรลุงถึงมาตรฐานของกฏหมาย ศีลธรรมและความรับผิดชอบของวิสาหกิจที่สูงสุด การปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อที่เหมาะกับกฏเกณฑ์ศีลธรรมและเกณฑ์พฤติกรรมของเราเป็นพื้นฐานที่ได้ร่วมงานธุรกิจกับฮุ่เฉิง