ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศมุ่งมั่นที่จะไล่ตามความเลิศในปกครองEHS เราปลอยปัญหาขภาพ ความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่ในสถานที่แรกอยู่เสมอ เพื่อดำเนินการความคิดนี้ เราสร้างมีระบบที่ยิ่งใหญ่ จึงสามารถรับประกันผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยต่อลูกค้ากับสิ่งแวดล้ิอม การออกแบบของผลิตภัณฑ์เรายังปฏิบัติตามกฏระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศสร้างระบบการปกครองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้ว

มันประกอบด้วยดังต่อไปนี้

กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด

สำหลับการออกแบบใหม่และการออกแบบที่เคยแก้ไขทั้งหมดของขอบเขตทั่วโลก

ระบบมาตรฐานและระบบที่ไม่ใช่มาตรฐาน

แบ่งกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการเป็น 6 ขั้นตอน

ปฏิบัติตามกฏระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เช่น CE UL ETL SEMI S2 และมาตรฐานฝ่ายที่สามที่เหมาะใช้

สำหลับอุปกรณ์การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมแบบรอบคอบของอุณหภูมิและความชื้น

สำหลับกรณีที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดขึ้นในทุกสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ ปฏิบัติการตรวจสอบที่เข้มงวดและกระบวนมาตรการแก้ไข

ด้วยความสามารถเฃื่อมที่ไร้ตะกั่ว

     ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศรับรองว่าอุปทานแต่ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทเราคือกำจีดการทำร้ายหรือความเสียหายใดที่สามารถคาดการณ์ได้ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น พนักงานต้องปฏิบัติกฏความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานชั้นต่ำของบริษัท ดังต่อไปนี้

ทุกแผนกต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคู่มือ ความปลอดภัยของ

การออกแบบและการตรวจสอบของต้องปฏิบัติกฎการตรวจสอบของความปลอดภัยและความสอดคลองกับกฎเกณ์ของผลิตภัย

ผลิตภัณฑ์เหมาะกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของของสถานที่ขาย

เวลาที่ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการออกแบบ ต้องพิจารณามันจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหริอไม่

ต่องคุยกับลูกค้าให้รับรู้ชัดเจนโดยเวลาที่มีปัญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยดังต่อไปนี้ คืิอการขนส่ง การติดตั้ง การดำเนินงาน การรักษาและเศษ

ให้ความสำคัญเหตุการณ์ความปลอดภัยของ การจัดกิจกรรมตรวจสอบตามที่กระบวนร้องเรียนของความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์เหมาะกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสถานที่ขาย ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมหลากหลาย การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เราจะพัฒนาที่มีความปลอดภัยและเหมาะกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา