ใบรับรองสิทธิบัตรในทางปฏิบัติแบบใหม่

ใบรับรองสิทธิบัตรการออกแบบชั้นนอก

เกียรติยศของฮุ่ยเฉิง