ถ่ายที่การปฏิบัติงานการผลิต พื้นหลังคืออุปกรณ์การระเหยฝิล์มเคลือบสูญญากาศของบริษัทเรา

ถ่ายภาพกับลูกค้า