ถ่ายภาพกับลูกค้าในนิทรรศการนานาชาติฝิล์มเคลือบสูญญากาศ

ถ่ายภาพกับลูกค้า