มาเลย ร่วมมือกับเรา เพื่อเพิ่มแรงให้กับฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ 

1. "โมดอกไม้ แต่กลับมาเป็นแรงอย่างช้าๆ"—— 《ดอกไม้》นี้เป็นจบภาษาของผู้จัดการบริษัทเราในงานประจำปีของปี2009 หวังว่าพนักงานทุกคนเวลาที่ทำงานนั้น สามารถมีความสุขกับชีวิต

activity     activity     activity

2. "มนุษย์เป็นหลัก" คนที่มีความสามารถเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ บริษัทจัดงานที่ด้วยพนักงานเป็นหลักต่างๆบ่อยๆ งานนี้รวมญาติของพนักงานด้วย

activity     activity    activity

3.  "เราเป็นทิมด้วยกัน"บริษัทสนับสนุนการพัฒนาส่วนบุคคล แล้วก็สนับสนุนทิมร่วมมิอกัน ความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

activity     activity     activity

4. "การสร้างวัฒนธรรมองค์กร" บริษัทให้ความสำคัญในการเพาะเลี้ยงการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน การจ้างอาจารย์หลื่เฉิงหือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบนของทิมการสร้างวัฒนธรรมด้วยความจริงใจมาเป็นที่ปรึกษาระดับแรก การเปิดอบรมสัมมนาเป็นประจำ

meeting     meeting     meeting