พลาสม่าผสมไนโตรเจนคือ อยู่ที่ห้องโพรงสูญญกาศฟอร์เป็นพลาสม่า และบรรจุก๊าซไนโตรเจนเข้าไป ก๊าซแพร่กระจายถึงพื้นผิวชิ้นงาน

พลาสม่าผสมไนโตรเจนรวมกับ PVDรวมกับ PVDคืออะไร

     พลาสม่าผสมไนโตรเจนคือ อยู่ที่ห้องโพรงสูญญกาศฟอร์เป็นพลาสม่า และบรรจุก๊าซไนโตรเจนเข้าไป ก๊าซแพร่กระจายถึงพื้นผิวชิ้นงาน อย่างนี้ทำให้พื้นผิววัสดุเหล็กได้รับความแข็ง(ไม่เกิน1000 HV)ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความสามารถป้องกันความเมื่อยล้า

     ฮุยเฉิงแวคคั่ม สามารถทำให้เทคโนโลยีการแก้ไขของพื้นผิวสองประเทภนี้ผสมกัน ใช้ที่เครื่องเดียวกัน นี่เรียกว่าการแก้ไขพื้นผิวดับเบิล อุปกรณ์ที่ผลิตจากฮุยเฉิงแวคคั่ม การผ่านลดความดันอากาศปาระมาณ ~10-2mbar ลดจำนวนอะตอมไนโตรเจน สามารถช่วยหลีกเลี่ยงมีชั้นแสงขาวเกิดขึ้น เพราะว่าชั้นแสงขาวนี้จะทำให้รวมแรงของชั้นเคลือบ PVD ลดลงเวลานั้นชั้นเคลือบ PVDจะเพิ่มความแข็งของพื้นผิว (สามารถถึง7000HV)พลาสม่าผสมไนโตรเจนรวมกับ PVD ประยุกต์ใช้ที่แม่พิมพ์ซึ่งเป็นเจาะและบีบอัด

  ก่อนที่ดำเนินการทำงานชั้นเคลือบแช็ง PVD เราสามารถดำเนินงานพลาสม่าผสมไนโตรเจนสักครั้งหนึ่ง เพาระว่านี่มีประโยชน์ต่อความแข็งแรงของเครืองมือหรือเครืองอาไหล่ไม่มีผลกระทบต่อความแข็งพื้นผิวและลักษณะทางเคมีของเมทริกซ์ พลาสม่าผสมไนโตรเจนเป็นเคมีความร้อนการรักษาพื้นผิวอย่างคลาสสิก PVDรวมกับพลาสม่าผสมไนโตรเจน สามารถอนุญาตให้ใช้กลับไฟและเหล็กที่ความแข็งค่อยข้างต่ำมาดำเนินงานหล่อเครืองมือ เนื่องจากมีประเภทชั้นเคลือบที่สามารถประยุกต์ใช้หลากหลาย และสามารถทำเคลือบในอุณหภูมิเป็น180℃งานเคลือบ PVD ที่เพื่มช่วยอุปทานความยืดหยุ่น สนับสนุนความแข็งของพื้นผิวที่งานรวมเป็นอย่างดี

 

 

等离子体渗氮结合PVD示意图

เทคโนโลย