ชั้นเคลือบคล้ายเพชรประยุกต์ที่เครืองยนต์รถยนต์ช่วยลดเสียดสีของเครืองยนต์ สีดำทำให้ชั้นเคลือบทำเป็นชั้นเคลือบตกแต่งได้ (เช่น นาฬิกา)มันได้รับการต้อนรับอย่างแพร่หลายเนื่องจากมันมีสัมประสิทธ์เสียดสีต่ำและไม่มีการยึดเกาะ จึงสามารถใช้ได้ที่เคลือบเตรืองมือเป็นอย่างดี เทคโนโลยีชั้นเคลือบDLC ใช้เหมาะกับแปรรูปและหล่อของเครืองจักรมาก ยังสามารถเคลือบอาลูมิเนียนและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้เป็นอย่างดี

 เทคโนโลยีชั้นเคลือบ DLC คล้ายเพชร

       ชั้นเคลือบ DLC คล้ายเพชร ประเภทที่ไม่เหมือนกัน เทคโนโลยีก็ไม่เหมือนกันด้วย ชั้นเคลือบ DLC ใช้เหมาะกับกรณีเสียดสีสูญเสียอย่างรุนแรง และความเร็วสัมพัทธ์สูง สามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดีที้สถานการณ์การทำงานที่ไม่มีหล่อลื่น มีลักษณะทนสึกหรอ กันเสียดสีออกซิไดซ์และการยึดเกาะ(กันสึกหรอ)สามารถทนความดันพื้นผิวของสึกหรอและเชื่อมเย็นที่สถานการณ์เป็นปกตืแล้วเกิดแบบกระทันหัน ดังนั้น ช่วยลดความสูญเสียถึงน้อยที่สุด ความทนสึกหรอที่ดีทำให้เมทริกซ์หลีกเลี่ยงถูกโจมตีและถูกทำร้าย

     ฝืล์ม DLC ก็เรียกว่า คาร์บอนอสัณฐาน มีลักษณะเป็นความทนสึกหรอที่เลิศ กันเสียดสีออกซิไดซ์และการยึดเกาะ ใช้เหมาะกับกรณีเสียดสีสูญเสียอย่างรุนแรง และความเร็วสัมพัทธ์สูง

ประเภท ชั้นเคลือบค DLC

a-C                                  ปราศจากไฮโดรเจนคาร์บอนอสัณฐาน

ta-C                                 จัตุรมุขปราศจากไฮโดรเจนคาร์บอนอสัณฐาน

a-C:Me                           โลหะผสมปราศจากคลอรีนคาร์บอนอสัณฐาน (Me=w,

a-C:H                             ประกอบด้วยไฮโครเจนคาร์บอนอสัณฐาน

ta-C:H                            จัตุรมุขประกอบด้วยไฮโครเจนคาร์บอนอสัณฐาน

a-C:H:Me                      โลหะผสมประกอบด้วยไฮโครเจนคาร์บอนอสัณฐาน (Me=w,

a-C:H:X                        การเปลี่ยนคุณสมบัติประกอบด้วยคลอรีนคาร์บอนอสัณฐาน (X=Si,

 

เทคโนโลย