การบำรุงรักษาอุปกรณ์ฝิล์มเคลือบสูญญากาศและอุปกรณ์ชุบ ความต้องการที่จะบรรลุงนั้นยากมากสำหลับลูกค้า เป็นประจำและการวางแผนทำการบำรุงรักษาเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดของการทำให้อุปกรณ์ของคุณสามารถอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลา ภายในการออกแบบนั้น อุปกรณฺ์ทำงานตลอดเวลา ผ่านการใช้สัญญาการบำรุงรักษาเป็นประจำที่สามารถปฏิบัติงานได้ และทำเพื่ออุปกรณ์ของคุณ ทั้งการใช้พยายามที่มากที่สุดและวิธีการสะดวกมากที่สุด ให้บริการควบคุมและการบำรุงรักษาแก่ผู้ใช้

การบำรุงรักษาเป็นประจำของอุปกรณ์มีผลประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้มีต่อไปนี้

การตรวจสอบเป็นประจำ การซ่อมแซมน้อย(ก่อนที่จะเกิดค่าใช้จ่ายที่มากมายนั้น รับรู้สภาพการสูญเสียทันเวลา และแก้ไขทันเวลา

ช่วยการหยุดเครืองเวลาลดลุงถึงต่ำที่สุด

ช่วยคุณควบคุมงบประมาณประจำปี

สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพื่งเต็ม(สามารถนำมาใช้ที่การตรวจสอบและการซ่อมแซมของอุปกรณ์

ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ยิ่งยาวนาน การติดต่อที่เป็นการป้องกันล่วงหน้าแบบโดดเด่นดังต่อไปนี้

การตรวจสอบเป็นประจำปีหนึ่งครั้ง

ตรวจสอบค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของช่างซ่อมแซมและส่วนอื่น

ตรวจสอบความแม่นยำตามที่ตารางโครงการที่ตรวจสอบของฮุ่ยเฉิงแวคคั่ม

การทดสอบฟังก์ชันของส่วนประกอบที่เป็นหลัก

ตรวจสอบความแม่นยำของเรขาคญณิต ทำปรับปรุงการชดเชย แล้วทำเป็นรายงานที่ยอมรับได้

ในเวลาที่การตรวจสอบ ทำรองการซ่อมที่จำเป็นบางอย่าง

ข้อมูลที่ส่วนควบคุณต้องสำรองเก็บไหว

สำหลับชิ้นสึกหรอที่ยืนยันในการกระบวนตรวจสอบ ต้องทำใบเสนอราคา

มีประทับตราที่ยอมรับของฮุ่ยเฉิงแวคคั่มที่เป็นการตรวจสอบและซ่อมแซมรายการทั้งหมด

บริการ