สำหลับลูกค้าของเรา ภูมิภาคใกล้เคียงเป็นที่สำคัญของการให้บริการที่มีมนุษยธรรมและการสนับสนุน ในงานด้านอุตสาหกรรม ฮุ่ยเฉิงแวคคั่มในฐานะที่เป็นผู้นำของอุปกรณ์ฝิล์มชุบเคลือบสูญญกาศและอุปกรณ์ชุบเคลือบ การขายและการบริการแพร่กระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้แล้ว ยังมีศูนย์สนับสนุนทางด้านเทคนิคในภูมิภาคหลักหลายที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ศักยภาพขนาดใหญ่ ฐานกว้างและแนวโน้มที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงออกมาในขอบเขตโลกนี้ ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งทีเป็นพิเศษ เนี่องจากเรามีความสามารถที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ดังนี้น ฮุ่ยเฉิงแวคคั่มสามารถตอบสนองความต้องการทุกประเภทของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง

.การให้บริการในสถานที่ รวมด้วยการทดลองอุปกรณ์ใหม่ รับประกันอุปกรณ์และบริการที่ต้องชำระเงิน

.การสนับสนุนทางโทรศัพท์ รวมด้วยหลังจากหลายชั่วโมงแลัว การสนับสนุนทางเทคนิคของตรวจสอบและกำจัดความล้มเหลวของอุปกรณ์ของลูกค้า

.บริการระยะไกล การใช้อินเทอร์เน็ตมาช่วยวิเคราะห์ความล้มเหลว แก้ไขปัญหา ถ้าเป็นไปได้ก็กำจัดความล้มเหลวได้

.การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ จะได้ตอบสนองการต้องการติดตั้งของการผลิต เคลื่อนไหวระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ ขนส่งและการติดตั้งใหม่

.การปรับปรุงงานฝีมือ การประเมินเวลาที่หมุนเวียน การเพิ่มงานอื่นเข้ามา

     บริการที่มีประสิทธิภาพของเรา สามารถมทำให้อุปกรณ์ดำเนินงานได้ในเวลาเร็วที่สุด แล้วตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้ และทำดีที่สุดด้วย จะแสดงให้เห็นว่า การรักษาอุปกณณ์กับทิมการสนับสนุนทางเทคนิคของฮุ่ยเฉิงแวคคั่ม จะสามารถช่วยคุณบรรลุงวัตถุประสงค์ที่การปฏิบัติงานที่ดี ผลประโยชน์ยิ่งดี

วันละมี 24 ชั่วโมง สัปดาละมี 7 วันไม่ว่าเวลาใดก็ตามเราสามารถให้บริการแก่คุณได้อยู่เสมอตามที่คุณต้องการ

การบริการลูกค้าหลังการขาย เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อคือ

0769-85611172  หรือ 13500091916

ผู้ติดต่อ คุณจู

 

บริการ