เคลือบอาลูมิเนียมของด้านเครื่องกังหันที่ขั้นสูง

     ระบบ CVA การออกแบบเพื่อการป้องกันชั้นเคลือบกระจายที่แปรรูปความร้อนกัดกร่อนและออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง CVA เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งของ CVD ซึ่งเป็นอาลูมิเนียมกระจายที่พื้นผิวแล้วกลายเป็นสารประกอบโลหะ เช่น นิกเกิลอาลูมิเนียม ที่จริงแล้ว ชั้นชุบประเภทนี้ยังสามารถรวมกับธาตุเสริมที่คล้าย ซึ่งเป็น โครเมียม (Cr) ซิลีกอน (Si) ไฮโดรเจนฟลูออรีน(HF)เซอร์เซอร์โคเนียม (Zr)ปรประยุกต์ใช้ของ CVA เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะใช้กับส่วนประกอบเครืองยนต์ส่วนร้อนของเครื่องกังหันและเครืองบินไอพ่นนั้นดำเนินการชั้นรวม เทคโนโลยีนี้ช่วยทำการการเปลี่ยนแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอ่อนโยนของชั้นรวมปกติ อีกอย่างก็คือ CVAเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีน้อยมากที่เป็นวิธีหนึ่งทีสามารถทำเคลือบตกตะกอนที่ข้างในพื้ผิวปีกเครืองบินได้

      ระบบ CVA มีวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ที่เสถียรภาพ ระบบชุดนี้อุปทานฟังก์ชันที่ขั้นสูง สามารถดำเนินงานอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัย หลายปีที่ผ่านมา บริษัทเราทำเคลือบอาลูมิเนียมให้กับเครื่องอาหลั่ยของเครื่องยนต์กังหัน บริษัทเราสามารถอุปทานความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจำนวนมากมายของงานวิศวกรรม CVA และอุปกรณ์ แล้วยังร่วมมือกับลูกค้า สองฝ่ายนี้อุปทานการปรับของงานวิศวกรรมตะกอนที่เป็นปัจเจกนิยม

      การออกแบบโมดูลาร์(modular)ของขของ CVA เพื่อตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าที่ไม่เหมือนกันสั่งโดยเฉพาะ

โมดูลาร์(modular)ที่ในต่อไปนี้จะสามารถประยุกต์ใช้ที่อุปกรณ์ใหม่ ก็สามารถนำมาปรับที่อุปกรณ์ที่มีอยู่เหมือนกัน

.ถังปฏิกิริยาทุติยภูมิที่เพิ่มอัตราการผลิต

.สายกระแสลมเคลือบรางเว้าของข้างในที่เพิ่มเติม

.แหล่งซิลีคอนผสม

.ภายในเครื่องกำเนิดของอาลูมิเนียมที่กิจกรรมสูง

.โมดูลาร์(modular)เครื่องกำเนิดโครเมียมคลอไรด์

.โมดูลาร์(modular)ระบายไอสะเทิน

.ติดตี้งการทำความสะอาดแก๊ส

.เครืองกำเนิดคลอไรด์ที่อุณหภูมิสูงของคล้ายกับ HF,Y,Zrซึ่งเป็น สารประกอบคลอไรด์ของโลหะ 

.เครืองคลิปสำหลับที่ประยุกต์ใช้

เทคโนโลย