Tetrabond เป็นเทคโนโลยีอาร์คไฟฟ้าแบบเข้มข้นที่เป็นพื้นฐานจากตะกอนไอทางกายภาพPVD)

Tetrabond เทคโนโลยีคืออะไร

     Tetrabond เป็นเทคโนโลยีอาร์คไฟฟ้าแบบเข้มข้นที่เป็นพื้นฐานจากตะกอนไอทางกายภาพ(PVD)งานวิศวกรรมอาร์คไฟฟ้าที่มีเป็นเฉพาะนั้น การพัฒนาจากฮุยเฉิงแวคคั่มเรี่ยบร้อยแล้ว มันอนุญาตให้ตะกอนฝิล์มบางที่แข็งมาก เรี่ยบเนียนและเป็นประเภทเพชรด้วยชั้นเคลือบ Tetrabond ตะกอนอยู่ที่อุณหภูมิที่ต่ำเกิน 150℃ขอบเขตความหนาที่โดดเด่นคือ0.4-1.5μm

    ชั้นเคลือบ Tetrabond มีอัตรา sp3ที่สูงมาก ขอบเขตเป็น 80% ถึง 90% sp3เชี่อมเป็นเพชรธรรมชาติที่โดดเด่น การศึกษาแสดงให้เห็นว่า คะแนน sp3เกี่ยวข้องกับความแข็งฝิล์มแบบตรง ข้อมูลการวัดแสดงให้เห็นว่า ขอบเขตของความเข็งอยู่ที่70ถึง90Gpa มันคล้ายกับ CVDฝิล์มเพชร ความทนเสียดสีก็คล้ายกับ CVD ล์มเพชรด้วย

   ชั้นเคลือบ Tetrabond ที่ใช้เป็นหลักในการแปรรูปพื้นผิวเครื่องมีดที่เป็นวัสดุโลหะนอกกลุ่มเหล็ก Tetrabond เวลาที่แปรรูปอาลูมิเนียม กราไฟท์ ทองแดง แผ่น FR4 PCBและวัสดุตอมโพสิต ไม้ พลาสติก ยางไม้และไทเทเนียมที่เป็นอันดับพิเศษบางอย่างนั้น มันแสดงออกความสามารถที่ยอดเยี่ยม

     ตอนนี้ ฮุยเฉิงแวคคั่มของเมืองตงกว่น การพัฒนางานฝีมือการถอดเคลือบ อนุญาตให้เครืองมือที่แพงสร้างใหม่และเคลือบซ้ำ

 

 

 

 

เทคโนโลย