ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของอุปกรณ์ชุบเคลือบสูญญากาศ ฮุ่ยเฉิงแวคคั่มให้การอัพเกรดของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทำเป็นระบบที่เป็นขั้นสูงที่สุดตลอดไป ปัจจุบันนี้มีบรืษัทที่ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์มาปฏิบัติแปรรูปชุบฝิล์มสูญญากาศด้วยความช่วยเหลือนี้มารักษาความสามารถในการแข่งขันของตัวเองน้อยไป บริษัทบางแห่งก็แค่การลุงทุนในด้านอุปกรณ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยน คิดว่าติดตามก้าวของตัวเองเท่านั้น บริษัทอื่นบางแห่งก็เลือกทางที่ดีที่สุด คือ ร่วมงานกับแผนกการบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคของฮุ่ยเฉิงแวคั่ม สามารถรับประกันอุปกรณ์ชุบเคลือบสูญญากาศที่มีอยู่ การทำงานในสถานการณ์แบบอดีตแต่ก็เหมือนอุปกรณ์ใหม่ การอัพเกรดของอุปกรณ์ คุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ชุบเคลือบสูญญากาศความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการผลิตของอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปจจุบันนี้ สามารถได้รับการปรับปรุงอย่างขนาดใหญ่

บริการ