โซลูชั่นฝิล์มบางทัศนศาสตร์

อุปกรณ์ฝิล์มทัศนศาสตร์สามารถทำชั้นฝิล์มออกจากทัศนศาสตร์ได้ เช่น ฝิล์มบางการนําไฟฟ้า แบตเตอรี่อาทิตย์ ฝิล์มลดสะท้อน ประยุกต์ใช้ไฟฟ้า ติจิตอล กระจกและการตกแต่ง 

แนะนำพารามิเตอร์ ประยุกติใช้รูปตัวอย่าง

อุปกรณ์ฝิล์มบางทัศนศาสตร์สามารถทำชั้นฝิล์มออกจากทัศนศาสตร์ได้ เช่น ฝิล์มบางการนําไฟฟ้า แบตเตอรี่อาทิตย์ ฝิล์มลดสะท้อน ประยุกต์ใช้ไฟฟ้า ติจิตอล กระจกและการตกแต่ง 

คอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สูงฝิล์มเคลือบที่การทำซ้ำ การติดตั้งคริสตัลเซนเซอร์เครื่องวัดความหนาฟิล์ม อัตโนมัติระบบการระเหย ช่วยบรรลุงบันทึกค่าพารามิเตอร์ การควบคุมกระบวนและการจัดเก็บข้อมูล เสริมสร้างการจัดการการผลิต การลดต้นทุนการผลิต สามารถชุบเคลือบโลหะ สารประกอบ ออกไซด์ ชั้นฝิล์มมีเสถียรภาพสเปกตรัมที่ดี การใช้เทคโนโลยีแหล่งระเหยช่อไฟฟ้า การติดตั้งมีปืนอิเล็กตรอน2ชุด เกิดความร้อนสูงทำให้วัสดุเคลือบระเหย เครืองควบคุมทัศนศาสตร์ฟิล์มหนาที่มีประสิทธิภาพสูงรวมกับคอมพิวเตอร์ ดำเนินการควบคุมแบบปัญญา ได้ฝิล์มหนาทัศนศาสตร์ที่เป็นความแม่นยําสูง เพิ่มติดตั้งการออกแบบตรงข้ามโดยอัตโนมัติ สามารถทำให้การทำงานเคลือบระเหยสั้นลง ได้รับการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต การใช้ควบคุมไฟฟ้า รวมแบบโมดูล ทำให้การรักษาสะดวกมากขึ้น ชั้นวางชิ้นงานหมุนโดยอัตโนมัติ

แผนผังของฝิล์มบางทัศนศาสตร์ทที่พบบ่อย
光学薄膜电容式触摸屏
                                                          หน้าจอสัมผัสแบบความจุ

Low-E低辐射镀膜玻璃
                                                                    Low-Eรังสีต่ำกระจกเคลือบ

太阳能电池
                                                              พลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่

ขนาดห้องสูญญากาศ เส้นผ่าศูนย์กลาง1300×ความสูง1300 เส้นผ่าศูนย์กลาง1650×ความสูง1650 เส้นผ่าศูนย์กลาง2000×ความสูง1650
กลุ่มเครืองสูญญากาศ KT800/ปั๊มโมเลกุล+RTO600+2X70+2X-15 KT800/ปั๊มโมเลกุลสองเครื่อง+RTO1200+2X70+2X-15สองเครื่อง KT800/ปั๊มโมเลกุลสองเครื่อง+RTO2400+2X70+2X-15สองเครื่อง
การติดตั้งลึกเย็น อุณหภูมิ-135℃ ความเร็วการสูบ90000L/S เพาเวอร์7.5KW
คุณสมบัติสูญญากาศ จำกัด5×10-4Pa,ความเร็วการสูบ:บรรยากาศถึง5×10-3Paน้อยกว่า10นาที เวลาเพิ่มความดัน:1×10-3Paถึง1×10-1Paมากกว่า10นาที
การหมุนเครื่องหนีบ พื้นผิวทรงกลมหรือระนาบ, 5-20หมุน/เครื่องหนีบการโคจรตามระบบสุริยะแบบแนวตั้ง พื้นผิวทรงกลมหรือระนาบ ,5-20หมุน/เครื่องหนีบการโคจรตามระบบสุริยะแบบแนวตั้ง พื้นผิวทรงกลมหรือระนาบ ,5-20หมุน/เครื่องหนีบการโคจรตามระบบสุริยะแบบแนวตั้ง
ปืนอิเล็กตรอน กลเดี่ยว/ความต้านทาน+แมกนีตรอนสปัตเตอริง กลเดี่ยว/ความต้านทาน+แมกนีตรอนสปัตเตอริง กลเดี่ยว/ความต้านทาน+แมกนีตรอนสปัตเตอริง
แหล่งไอออน 15Aแหล่งฮาวล์1เครื่อง/แหล่งไอออนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 15Aแหล่งฮาวล์1เครื่อง/แหล่งไอออนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 15Aแหล่งฮาวล์2เครื่อง/แหล่งไอออนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คริสตัลเครื่องวัดความหนาฟิล์ม SQC-310(อินเตอร์เฟซที่ใช้งานภาษาจีนทั้งหมด) SQC-310(อินเตอร์เฟซที่ใช้งานภาษาจีนทั้งหมด) SQC-310(อินเตอร์เฟซที่ใช้งานภาษาจีนทั้งหมด)
สเปกตรัมการควบคุมแบบกว้าง 400-800nm หลายแผ่นที่สะท้อน 400-800nm หลายแผ่นที่สะท้อน 400-800nm หลายแผ่นที่สะท้อน
 
ฝิล์มบางที่นำไฟฟ้า แสงอาทิตย์แบตเตอรี่ ฝิล์มบางที่ลดสะท้อน ประยุกต์ฝช้ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล พลังงานแสงอาทิตย์ กระจก การตกแต่ง

ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม:
แสงอาทิตย์แบตเตอรี่
วัสดุก่อสร้างเป็นต้น

แสดงผลอิเล็กทรอนิกส์:
เลนส์และส่วนแสงของผลึกเหลวจอภาพ
ผลึกเหลว
อินทรีย์ EL

ด้านการสื่อสารทางแสง:
DWDMแผ่นกรองแสง

งานด้านเซมิคอนดักเตอร์:เลนส์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์・ผลิตภัณฑ์ทางแสง
เครื่องเลเซอร์
วงจรสวิตช์แสง

ด้านสื่อบันทึก:
DVD、CDRW、CDR、CDฯลฯที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางแสงดิสก์

ด้านชีวภาพและทางการแพทย์:
เลนส์และผลิตภัณฑ์ทางแสงของผลึกเหลวโปรเจ็กเตอร์
ผลึกเหลว
อินทรีย์ EL

ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค:
กล้องถ่ายรูป
กล้องดิจิตอล
เลนส์และผลิตภัณฑ์ทางแสงของเครื่องบันทึกวีดีโอ
ส่วนผลึกเหลวของมือถึอที่ติดตัว
กล้องดิจิตอลของมือถึอที่ติดตัว
พื้นผิวกระจกของรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง
เลนส์
กล้องโทรทรรศน์
เลนส์ของอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
เครื่องแฟกซ์
เครื่องพิมพ์