อุปกรณ์เคลือบไอออนกลวงขั้วลบ

อุปกรณ์เคลือบไอออนกลวงขั้วลบ

กลวงขั้วนิเสธไอออนชุบเคลือบอุปกรณ์พลาสม่าของอุปกรณ์ความเข้มข้นขนาดใหญ่ อัตราไอออไนเซชันสูง ชั้นที่ตะกอนแข็งแรง สีสวย เหมาะกับชุบฝิล์มแข็งของแม่พิมพ์และเครื่องมือมาก นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถชุบเคลือบการตกแต่งของเครื่องเหล็กได้ด้วย อย่างเช่น TiN,TiCN,TiC, ฯลฯ

>> คลิกรายละเอียด