ตู้อบแห้งสูญญากาศ

ตู้อบแห้งสูญญากาศ

ตู้อบแห้งสูญญากาศประยุกต์ใช้ที่ด้านการวิจัยประยุกติ เช่น ชีวเคมี เคมีเภสัชกรรม ทางการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยทางการเกษตรและการรักษาสิ่งแวดลอล้อม ฯลฯ ใช้เป็นฃ่าเชื้อของผงแห้ง การอบและภาชนะแก้วทุกประืเภท เฉพาะเหมาะกับการรักษาแห้งของย่อยง่าย ทนความร้อนในการอบแห้ง ของออกไซด์ง่ายและของที่ซับซ้

>> คลิกรายละเอียด