ปั๊มไอน้ำที่อุณหภูมิต่ำ

ปั๊มไอน้ำที่อุณหภูมิต่ำ

ปั้มไอน้ำลึกเย็นที่หมุนเวียนเร็วประยุกต์ใช้เทคโนโลยีุอุณหภูมิต่ำและแช่เย็น หลักการทำงานของปั้มไอน้ำลึกเย็นยังเป็นหลักการ Meisner โมเลกุลไอน้ำควบแน่นอยู่ที่พื้นผิวอุณหภูมิต่ำมากของท่ออุณหภูมิต่ำ ดังนั้น จะได้รับวัตถุประสงค์ของการเก็บไอน้ำ

>> คลิกรายละเอียด