อุปกรณ์เคลือบสูญญากาศทางการแพทย์

อุปกรณ์เคลือบสูญญากาศทางการแพทย์

เพิ่มฝิล์มแข็ง สา่มารถขัดขวางรอยขีดข่วนและรับรองการทำงานไม่มีปัญหา ถึงแม้ว้าเวลาที่ไม่หล่อลื่นก็ยังอย่างนี้ได้ ป้องกันเครื่องแพทย์หลีกเลี่ยงการกัดกร่อนในเวลาฆ่าเชื้อ มีประโยชน์ต่อเครื่องจักรที่ใช้สำหลับตาผ่าตัด

>> คลิกรายละเอียด