อุปกรณ์ต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

อุปกรณ์ต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

สายการผลิตแบบนี่หลักใช้ในพื้นผิวแบบกระจกแบน PC PET ฯลฯ จึงได้ชุบเคลือบฝิล์มโลหะที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูง ฝิล์มหน้าจอ ฝิล์มปฏิกิริยา ฝิล์มคอมโพสิต ฝิล์มโปร่งใสสื่อกระแสไฟฟ้า ฝิล์มAR ใใฝิล์มเพิ่งสะื้ท้อน ฝิล์ม LOW-E บริษัทเราสามารถให้บริการการออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ รับผืดชอบฝีมือ

>> คลิกรายละเอียด
AF เครื่องชุบเคลือบสปัตเตอริงที่กันมลกันน้ำ

AF เครื่องชุบเคลือบสปัตเตอริงที่กันมลกันน้ำ

เครื่องนี้เป็นบริษัทเราทำเพื่อสำหรับงานด้านดิจิตอลไฟฟ้าหน้าต่างทัศนศาสตร์และเครื่องชุบเคลือบสูญญากาศที่มาจากวัสดุเปลือกแปรงรูป วัตถุประสงค์คือโซลูชั้นของคุณภาพชึ่งเคลือบสูญญากาศที่เป็นหน้าจอมือถือหน้าต่างปกแผ่น หน้าต่างกล้องเลนส์ เปลือกและฮาร์ดแวร์  

>> คลิกรายละเอียด
โซลูชั่นฝิล์มบางทัศนศาสตร์

โซลูชั่นฝิล์มบางทัศนศาสตร์

อุปกรณ์ฝิล์มทัศนศาสตร์สามารถทำชั้นฝิล์มออกจากทัศนศาสตร์ได้ เช่น ฝิล์มบางการนําไฟฟ้า แบตเตอรี่อาทิตย์ ฝิล์มลดสะท้อน ประยุกต์ใช้ไฟฟ้า ติจิตอล กระจกและการตกแต่ง 

>> คลิกรายละเอียด
AR+AFปฏิกิริยาสปัตเตอริงชุบเคลือบซูเปอร์แข็ง

AR+AFปฏิกิริยาสปัตเตอริงชุบเคลือบซูเปอร์แข็ง

เครื่องนี้ทำเพื่อสำหลับผลิตทัศนศาสตร์ฝิล์มบางที่เป็นฝิล์มชั้นน้อยแต่ปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ เหมาะกับทัศนศาสตร์ที่เป็นกระจกและพลาสติคส์AFทัศนศาสตร์แว่นตาและฝิล์มAS ก็ยังเหมาะกับหน้าต่างมือถือ(กระจกและพลาสติคส์) แผ่นพลาสติคส์ที่มีสีสัน

>> คลิกรายละเอียด
ทัศนศาสตร์ไฟฟ้าฝิล์มบางการม้วนอุปกรณ์ชุบเคลือบ

ทัศนศาสตร์ไฟฟ้าฝิล์มบางการม้วนอุปกรณ์ชุบเคลือบ

ทัศนศาสตร์ไฟฟ้าฝิล์มบางการม้วนอุปกรณ์ชุบเคลือบ ชุบเคลือบการม้วนและชุบเคลือบหลายชั้น สามารถนำมาใช้ที่กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ฝิล์มบาง ITO บอร์ดวงจรที่อ่อน พลังงานแสงอาทิตย์ ฝิล์มบางแบตเตอรี่ แผ่นทดสอบทางการแพทย์ สายอากาศRFID และฝิล์มกั้นน้ำออกซิเจน

>> คลิกรายละเอียด
โฟมนิกเกิลต่อเนื่องการม้วนชุบเคลือบอุปกรณ์

โฟมนิกเกิลต่อเนื่องการม้วนชุบเคลือบอุปกรณ์

ชุบเคลือบอุปกรณ์ประเภทนี้หลักที่ใช้ในตาข่ายโฟมพลาสติกแมกนีตรอนสปัตเตอริง *ชุบนิกเกิลสูญญากาศ  *แล้วกลายเป็นการแก้ไข้ทางโทรศัพท์ หลักที่ใช้ในการทำวัสดุแบตเตอรี่ของมือถือและผลิตภาณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  

>> คลิกรายละเอียด
ความจุหน้าจอสัมผัสITOคลื้นนำไฟฟ้าแบบใหม่

ความจุหน้าจอสัมผัสITOคลื้นนำไฟฟ้าแบบใหม่

การออกแบบของสายต่อเนื่องนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ซึ่งห้องที่เข้ามี 1อัน ห้องที่ออกมี 1 อัน ห้องที่เข้าของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องที่ออกของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องเข้าการส่งมี 1 อัน ห้องออกการส่งมี 1 อันและห้องการส่งมีสองอัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบมี 7อัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบห้องละต

>> คลิกรายละเอียด
กันสะท้อนฝิล์มนำไฟฟ้าการผลิตต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

กันสะท้อนฝิล์มนำไฟฟ้าการผลิตต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

สายการผลิตของนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ห้องชุบเคลือบสปัตเตอริง 7ห้อง ห้องละมีขั้วนิเสธ 4 ขั้ว ที่ห้องสูญญากาศสูงนั้นใช้วาล์วบอรฺ์ดแทรกมาแยกกัน อุปกรณ์นี้ติดตั้งมีกังหันลอยปั้มโมเลกุลทั้งหมด 26 เครือง และปั้มเครื่องจักร 13 เครือง แล้วทำให้การทำงานได้รับความเร็วที่เสถียรภาพและกีาซที่

>> คลิกรายละเอียด
CIGS ฝิล์มบางพลังงานแสงอาทิตย์ฝิล์มนำไฟฟ้าชุบเคลือบอุปกรณ์

CIGS ฝิล์มบางพลังงานแสงอาทิตย์ฝิล์มนำไฟฟ้าชุบเคลือบอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าการเป็นลดชี้นสะท้อน นำมาใช้กับขั้วไฟฟ้าที่โปร่งใส สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนของพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้CIGS ฝิล์มบางมาแทนฝิล์มบางประเพณี ช่วยลดต้นทุนได้ ไม่มีมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชั้นฝิล์มมีเสถี

>> คลิกรายละเอียด
LOW-E แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบสายการผลิต

LOW-E แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบสายการผลิต

สายการผลิตนี้หลักใช้ที่กระจกชุบฝิล์มที่เป็นเงินเดียวและคู่่รังสีต่ำ และกระจกชุบฝิล์มที่เป็นเงินเดียวและคู่่รังสีต่ำและสามารถTempered ได้

>> คลิกรายละเอียด

หน้า