บริษัท เมืองตุงก่วนฮุ่ยเฉิงสูญญากาศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัด-อุปกรณ์ฝิล์มเคลือบสูญญากาศที่เป็นมืออาชีพ ผู้ผลิตอุปกรณ์ฝิล์มเคลืองสูญญากาศ เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งชาติที่รวมการวิจัยและพัฒนาการผลิต การขายเป็นชุดเดียวกัน อุปกรณ์ชุบเคลือบสูญญากาศของ บริษัทเราใช้กันอย่างแพร่หลาย หลักประยุกต์ที่งานด้านสติก อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา อาหาร เคมี โลหะ ฮาร์ดแวร์ รถยนต์ การทำกระดาษ เซรามิคและกระจก ฯลฯ ผลิตภาณฑ์ของเรายอดขายที่ทุกประเทศ เสนอโซลูชั่นการแก้ไขของงานฝีมือที่ไม่เหมือนกันหลายร้อยชุดและอุปกรณ์ฝิล์ม เคลือบให้แก่ลูกค้า บริษัทเรายึดมั่นในมนุษยนิยม ความเป็นเลิศ นวัตกรรมในทางปฏิบัติ ลูกค้าที่สูงสุดเป็นแนวคิตทางธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ คุณภาพและบริการทีรอบคอบเป็นแนวทางการจัดการ


งานนำเสนอของบริษัทและคู่มือ
company    ทำความเข้าใจเราได้การพัฒนาในงานด้านอุปกรณ์เคลือบสูญญากาศเป็นอย่างไร ...

    งานนำเสนอของบริษัท 
    ข้อมูลบริษัท
    วิดีโอและการสาธิตทางเทคโนโลยี


วิสาหกิจสูญญากาศระดับโลก
PVD system    พบความจริงที่อยู่เบื้องหลังของธุรกิจเรา ...

   ฒนธรรมของเรา
    องค์กรของเรา
    ทำความเข้าใจฮุ่ยเฉิงภายใน2นาที


เทคโนโลนีของเรา
coating machine    ยืนยันในนวัตกรรมเทคโนโลยีในงานด้านอุปกรณ์เคลือบสูญญากาศ การใช้เทคโนโลยีต่างๆมาเพิ่มคุณภาพของพื้นผิวผลิตภัณฑ์ แล้วปรับปรุงคุณลักษณะและความสามารถ ...

    เทคโนโลยีของเรา

 


ข่าวรายงานที่เกี่ยวข้องกับฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ
coating news    ข่าวรายงาน

       

   


รางวัล
plating machine     ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศมุ่งมั่นที่จะการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ดังนั้นได้รับการยอมรับจากผู้นำอุตสาหกรรมมากมาย...

    ใบรับรองวิสาหกิจเทคโนโลยีเอกชนของเมืองตงก่วน
    ใบรับรองวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติ
    วิสาหกิจที่รักษาสัญญาให้ความสำคัญในเครดิด
                                   กองทุนรางวัลโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยี
                                   ใบรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
                                   ใบรับรองสิทธิบัตรแบบใหม่ในทางปฏิบัติ
                                   ใบรับรองสิทธิบัตรในการออกแบบภายนอก
                                   วิสาหกิจสามัคคีแรงงานสัมพันธ์
                                   ใบรับรองผู้เสียอากรที่ขนาดใหญ่
                                   รางวัลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของเมืองตงก่วน