ไอออนเครื่องชุบ-ฝิมล์ตกแต่งฮาร์แวร์

ไอออนเครื่องชุบ-ฝิมล์ตกแต่งฮาร์แวร์

-------- เครื่องตัวนี้ เป็นไอออนเครื่องชุบที่มีประสิทธิภาพและปราศจากมลภาวะ ความดีของเครื่องชุบนี้คือ ตกตะกอนอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดไอออไนซ์สูง พลังงานไอออนขนาดใหญ่ วิธีการทำงานง่าย การลงทุนต่ำ ปริมาณในการผลิตขนาดใหญ่

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบแผ่นสเตนเลสแบบไฮเอน

เครื่องชุบแผ่นสเตนเลสแบบไฮเอน

เครื่องแบบนี้มีความปลอดภัย เป็นมิครกับสิ่งแวดล้อม งานฝีมือเสถียรภาพ สีชั้นฝิล์มหลากหลาย ภาพสีสมดุล ทนครูด ทนกัดกร่อน ทนอุณหภูมิสูง การยืดติกดีและสีไม่จางได้ง่ายด้วย ชุบแบบนี้เอามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สแตนเลสชี้นชุบพลาสติกและเซรามืคฝีมือชุบที่เป็นแผ่นสแตนเลสเหล็ก   ท่อสแตนเลส(ยาวสุดคือ 6 เม

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบสูญญากาศเซรามิคประจำวัน

เครื่องชุบสูญญากาศเซรามิคประจำวัน

เครื่องชุบสูญญากาศเซรามิคประจำวัน ประเภทนี้หลักใช้ในการชุบไอออน ซึ่ง กระเบื้องแผ่นพอร์ซเลนเซรามิคที่ใช้ประจำวัน(เครื่องใช้อาหาร ของเล่น)เซรามิคงานฝีมือ(แจกันดอกไม้ คน ของวางที่ชม)เป็นต้น อุปกรณ์ประเภทนี้ติดตั้งมีขั้วนิเสธอาร์คแหล่งระเหยยังมีอคติพลังงานไฟฟ้าและเป้าแมกนีตรอนสปัตเตอริง

>> คลิกรายละเอียด
เซรามิคสายการผลิตเคลือบแบบต่อเนื่อง

เซรามิคสายการผลิตเคลือบแบบต่อเนื่อง

หลักใช้ในการชุบไอออน อย่างเช่น กระเบื้อง แผ่นพอร์ซเลน อิฐเซรามิค ฯลฯ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ของสเปนมาวิจัยและการทำ ทำให้สายการผลิตนี้กลายเป็นสายการผลิตอัตโนมัติที่สามารถอบและชุบฝิล์มได้

>> คลิกรายละเอียด
กระเบื้องเครื่องโคทติ้งแวคคั่ม

กระเบื้องเครื่องโคทติ้งแวคคั่ม

กระเบื้องที่ทำจากเครื่องนี้ ดุเป็นเงาและสวยงาม เพิ่มเวลาทนเสียดทาน สามารถชุบเคลือบสีทอง สีทองกุหลาบ สีน้ำเงินและสีดำได้เป็นอย่างดี

>> คลิกรายละเอียด
โมเสดเครื่องเคลือบสูญญากาศ

โมเสดเครื่องเคลือบสูญญากาศ

ข้อดีของเครื่องนี้คือ ความจุขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพสูง การลงทุนผลิดน้อย สามารถชุบเคลือบเครื่องเหล็ก สีทองกุหลาบ กาแฟ ทองแดง สีฟ้า สีวิเศษสีรุ้ง ฯลฯ

>> คลิกรายละเอียด
แผ่นสแตนเลสเครื่องชุบทองไทเทเนียม

แผ่นสแตนเลสเครื่องชุบทองไทเทเนียม

อุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในด้านสถาปัตยกรรมฮาร์แวร์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ที่โรงแรม รถยนต์ การบิน ฯลฯ สามารถชุบฝืล์มตกแต่ง สีฝืล์มตกแต่งมีหลายสี อย่างเช่น สีทอง สีเงิน สีปืน สีดำ สีทองกุหลาบ สีกาแฟ สีสัน สีฟ้า ฯลฯ

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบแผ่นสแตนเลสไทเทเนียมดำในสูญญากาศ

เครื่องชุบแผ่นสแตนเลสไทเทเนียมดำในสูญญากาศ

อุปกรณ์นี้มีเครื่องสูญญากาศที่พลังสูบใหญ่สามชุด ความเร็วสูบรวดเร็ว รอบการทำงานสั้น ที่เป้าเค้าโครงที่เหมาะสม การจัดสรรมีระบบชีพจรอคติ ฝิล์มความรวมที่ดี สีสม่ำเสมอ  

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบสำหลับแผ่นสเตนเลสทองสีกุหลาบ

เครื่องชุบสำหลับแผ่นสเตนเลสทองสีกุหลาบ

ชั้นฝิล์มไอออนของอุปกรณ์นี้มีเนื้อโลหะที่แท้จริง สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นอัตโนมัติได้อัตโนมัติหรือทำด้วยตนเอง สามารถเปลียนได้ตลอดเวลาตามที่คุณชอบ สามารถชุบฝิล์มตกแต่งได้ แล้วก็เป็นสีหลักหลายด้วย เช่น สีทอง สีน้ำเงิน สีปืน สีดำ สีทองกุหลาบ สีกาแฟสีสัน สีฟ้า

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบท่อสเตนเลสในสูญญากาศ

เครื่องชุบท่อสเตนเลสในสูญญากาศ

อุปกรณ์ชุบเคลือบนี้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานฝีมิอมีเสถียรภาพ ฝิล์มชี้นสีอุดมและสม่ำเสมอ ทนสีกหรอ กันกัดกร่อน ทนอุณหภูมิที่สูง การยืดติดดีและไม่จางสีได้ง่ายด้วย วิธีการชุบคือ เป็นแขวน ความยาวเป็น 1.6-6.0 เมคร

>> คลิกรายละเอียด

หน้า