อุปกรณ์ชุบเคลือบเฉพาะแม่เหล็กไฟฟ้าฝิล์มหน้าจอ (EMI)

อุปกรณ์ชุบเคลือบเฉพาะแม่เหล็กไฟฟ้าฝิล์มหน้าจอ (EMI)

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ชุบแม่เหล็กไฟฟ้าฝิล์มหน้าจอ (EMI)ในนอกผิวเปลือกพลาสติกของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้มี มืิอถิอ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์และ DVD อุปกรณ์นี้นอกจากประยุกต์ใช้พลาสม่ำการแก้ไขพี้นผิวเทคโนโลยี ยังใช้การระเหยสูญญากาศและงานฝีมือแมกนีตรอนสปัตเตอริงรวมกัน การ

>> คลิกรายละเอียด