อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลทัศนศาสตร์อุปกรณ์ชุบเคลือบ

อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลทัศนศาสตร์อุปกรณ์ชุบเคลือบ

อุปกรณ์นี้ทำให้ในสถานการณ์อุณหภูมิต่ำตอนนั้น สามารถทำฝิล์มทัศนศาสตร์ที่มีคุณภาพดีและความคลื่นยาวที่มีเสถียรภาพ และยังรวมถึงฝืิล์มบางที่มีคุณภาพและฝิล์มไนไตรด์ิแบบฝืล์มตกแต่ง ประยุกต์ใช้ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง LED ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล

>> คลิกรายละเอียด