เครื่องชุบแผ่นสเตนเลสแบบไฮเอน

เครื่องชุบแผ่นสเตนเลสแบบไฮเอน

เครื่องแบบนี้มีความปลอดภัย เป็นมิครกับสิ่งแวดล้อม งานฝีมือเสถียรภาพ สีชั้นฝิล์มหลากหลาย ภาพสีสมดุล ทนครูด ทนกัดกร่อน ทนอุณหภูมิสูง การยืดติกดีและสีไม่จางได้ง่ายด้วย ชุบแบบนี้เอามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สแตนเลสชี้นชุบพลาสติกและเซรามืคฝีมือชุบที่เป็นแผ่นสแตนเลสเหล็ก   ท่อสแตนเลส(ยาวสุดคือ 6 เม

>> คลิกรายละเอียด
แผ่นสแตนเลสเครื่องชุบทองไทเทเนียม

แผ่นสแตนเลสเครื่องชุบทองไทเทเนียม

อุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในด้านสถาปัตยกรรมฮาร์แวร์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ที่โรงแรม รถยนต์ การบิน ฯลฯ สามารถชุบฝืล์มตกแต่ง สีฝืล์มตกแต่งมีหลายสี อย่างเช่น สีทอง สีเงิน สีปืน สีดำ สีทองกุหลาบ สีกาแฟ สีสัน สีฟ้า ฯลฯ

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบแผ่นสแตนเลสไทเทเนียมดำในสูญญากาศ

เครื่องชุบแผ่นสแตนเลสไทเทเนียมดำในสูญญากาศ

อุปกรณ์นี้มีเครื่องสูญญากาศที่พลังสูบใหญ่สามชุด ความเร็วสูบรวดเร็ว รอบการทำงานสั้น ที่เป้าเค้าโครงที่เหมาะสม การจัดสรรมีระบบชีพจรอคติ ฝิล์มความรวมที่ดี สีสม่ำเสมอ  

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบสำหลับแผ่นสเตนเลสทองสีกุหลาบ

เครื่องชุบสำหลับแผ่นสเตนเลสทองสีกุหลาบ

ชั้นฝิล์มไอออนของอุปกรณ์นี้มีเนื้อโลหะที่แท้จริง สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นอัตโนมัติได้อัตโนมัติหรือทำด้วยตนเอง สามารถเปลียนได้ตลอดเวลาตามที่คุณชอบ สามารถชุบฝิล์มตกแต่งได้ แล้วก็เป็นสีหลักหลายด้วย เช่น สีทอง สีน้ำเงิน สีปืน สีดำ สีทองกุหลาบ สีกาแฟสีสัน สีฟ้า

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบท่อสเตนเลสในสูญญากาศ

เครื่องชุบท่อสเตนเลสในสูญญากาศ

อุปกรณ์ชุบเคลือบนี้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานฝีมิอมีเสถียรภาพ ฝิล์มชี้นสีอุดมและสม่ำเสมอ ทนสีกหรอ กันกัดกร่อน ทนอุณหภูมิที่สูง การยืดติดดีและไม่จางสีได้ง่ายด้วย วิธีการชุบคือ เป็นแขวน ความยาวเป็น 1.6-6.0 เมคร

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบสเตนเลสขนาดใหญ่แบบแนวนอน

เครื่องชุบสเตนเลสขนาดใหญ่แบบแนวนอน

อุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมตกแต่งฮาร์ดแวร์อย่างแพร่หลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องโรงแรม รถยนต์การบินทั้งหมดคุณสมบัติทุกชี้วัดขึ้นมาตรฐานระหว่างประเทศขั้นสูงผลเครื่องของเราขายที่ทุกประเทศ

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบสูญญากาศแผ่นและท่อสเตนเลสขนาดใหญ่

เครื่องชุบสูญญากาศแผ่นและท่อสเตนเลสขนาดใหญ่

ในห้องสูญญากาศ ใช้ก๊าซปล่อยไฟฟ้าหรือของส่วนที่ถูกระเหย เวลาที่ไอออนก๊าซหรืออนุภาคระเหยชนกัน ทำให้ของระเหยหรือของปฏิกิริยาตะกอนอยู่ที่พื้น ก็ช่วยปรับปรุงคุณภาพของฝิล์มได้เป็นอย่างดี ยังสามารถขยายพื้นที่การใช้ของฝิล์มบางได้

>> คลิกรายละเอียด