สี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้วนิเสธอาร์คไอออนเครื่องโคทติ้ง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้วนิเสธอาร์คไอออนเครื่องโคทติ้ง

เครื่องจักรนี้ประยุกค์ใช้สี่เหลี่ยมพื้ผ้าระนาบขั้วนิเสธอาร์คไอออนเทคนิคและ DC เทคนืคแมกนิตรอนสปัตเตอริง แล้วก็ MF แมกนีตรอนสปัตเตอริง และชืพจรอคติเทคนิคการเคลือบ ทั้งหมดเหล่านี้รวมถึง*ชุบเคลือบอุปกรณ์*เดียว ตอนนี้โมเดลนี้กลายเป็นหลักของไอออนชุบแบบฮาร์ดแวร์

>> คลิกรายละเอียด