โซลูชั่นฝิล์มบางทัศนศาสตร์

โซลูชั่นฝิล์มบางทัศนศาสตร์

อุปกรณ์ฝิล์มทัศนศาสตร์สามารถทำชั้นฝิล์มออกจากทัศนศาสตร์ได้ เช่น ฝิล์มบางการนําไฟฟ้า แบตเตอรี่อาทิตย์ ฝิล์มลดสะท้อน ประยุกต์ใช้ไฟฟ้า ติจิตอล กระจกและการตกแต่ง 

>> คลิกรายละเอียด
โซลูชั่น OGS.AR หน้าจอความจุไฟฟ้า

โซลูชั่น OGS.AR หน้าจอความจุไฟฟ้า

โปรแกรมที่การแลกเปลี่ยนกูญแจ อุปกรณ์ที่ขนาดใหญ่มีต่อไปนี้ แบบหมุนอุปกรณ์ชุบเคลือบ เครื่องการเปิดรับแสง เครื่องปอกฝิล์มแบบแกะสลัก ฯลฯ 

>> คลิกรายละเอียด