โมดูลขึ้นรูปเย็นเครื่องเคลือบในสุญญากาศ

โมดูลขึ้นรูปเย็นเครื่องเคลือบในสุญญากาศ

*วัสดุความเข้มสูงขึ้นรูป* ในอุปกรณ์ที่ความดันของขึ้นรูปสูงและความเสียดสีที่เกิดจากการทำงานของโลหะขึ้นรูปกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญของเครื่องมือแม่พิมพ์กับชุบเคลือบ ความเหนียวทนบด กันแผลถลอกที่ PVD และ CVDแดสงออกมา สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตได้เป็นอย่างดี

>> คลิกรายละเอียด
เครื้องเคลือบสูญญากาศแม่พิมพ์ขึ้นรูปร้อน

เครื้องเคลือบสูญญากาศแม่พิมพ์ขึ้นรูปร้อน

*วัสดุความเข้มสูงปั๊มความร้อน *ใน เครื้องเคลือบสูญญากาศแม่พิมพ์ขึ้นรูปร้อน ปั๊มความร้อนและความร้อนขึ้นรูปเป็นแนวโน้มที่พัฒนาเร็วที่สุดของสาขาโลหะขึ้นรูป อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในสาขานี้ หลักการเสียดสีสูญเสียคือ เสียดสีสูญเสียของอนุภาคและเสียดสีสูญเสียของการติด และยังต้องทนความร้อนที่รุนแรงด้วย ต

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องเคลือบสูญญากาศการฉีดขึ้นรูปซีเมนต์พลาสติก

เครื่องเคลือบสูญญากาศการฉีดขึ้นรูปซีเมนต์พลาสติก

*การฉีดขึ้นรูป*      เครื่องมืิอที่ใช้ของเครื่องเคลือบสูญญากาศการฉีดขึ้นรูปซีเมนต์พลาสติกจะ ต้องเป็นเครื่องมือที่มาจากทนสูญเสียของกระจกพอลิเมอร์ (polymer)หรือวัสดุคอมโพสิต(compound material )หรือเป็นเสียดสีกิจกรรมที่มาจากแปรรูป หรือเป็นสูญเสียทางกายภาพ(Physical)จากการทำงานตามปกติหรือผลกัดกร่อ

>> คลิกรายละเอียด