เครื่องโค้ทติ้งแบบแมกนีตรอนสปัตเตอริง

เครื่องโค้ทติ้งแบบแมกนีตรอนสปัตเตอริง

เครื่องโค้ทติ้งแบบแมกนีตรอนสปัตเตอริงเทคโนโลยีค่อยๆกลายเป็นหลักของสปัตเตอริงเคลือบ มันดีกว่า DC แมกนีตรอนสปัตเตอริง 

>> คลิกรายละเอียด