แมกนีตรอนสปัตเตอริง/การระเหยสูญญากาศโคทติ้งเครื่อง

แมกนีตรอนสปัตเตอริง/การระเหยสูญญากาศโคทติ้งเครื่อง

ในอุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้แมกนีตรอนสปัตเตอริงเทคโนโลยีรวมกับเทคโนโลยีการระเหยสูญญากาศ อุปกรณ์นี้ไม่เพียงแต่ใช้แมกนีตรอนสปัตเตอริงขั้วนิเสธเรืองแสงปล่อยไฟ แล้วทำให้อะตอมของเป้าหมายสาดออกมา แล้วตะกอนอยู่ที่พื้นเป้าหมายกลายเป็นฝิล์ม ยังสามารถใช้ความร้อนของต้านทาน ทำให้วัสดุโลหะละลาย กลายเป็นไอ ทำให

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบเฉพาะฝิมล์EMI

เครื่องชุบเฉพาะฝิมล์EMI

อุปกรณ์นั้ใช้ในคอมพิวเตอร์มือถือ เปลือกมือถือ โทรศัพท์ การสื่อสารแบบไร้สาย ภาพและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ริโมทควบคุม(remote control)เครื่องการนำทางและเครื่องมือทางการแพทย์ฯลฯ ระบบอัตโนมัติควบคุม PLC (human-computer interface)

>> คลิกรายละเอียด
เครื่องชุบเครื่องประดับฮาร์ดแวร์

เครื่องชุบเครื่องประดับฮาร์ดแวร์

รวมเทคโนโลยีเป็นแมกนีตรอนสปัตเตอริง DC แมกนีตรอนสปัตเตอริง MFและเทคโนโลยีอาร์คระเหยไอออนด้วยกัน แล้วรวมตะกอนอนุภาคเชิงเส้นเพาเวอร์กับชีพจรอคติเทคนิดการเคลือบสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของฝิล์ม

>> คลิกรายละเอียด