ไอออนเครื่องชุบ-ฝิมล์ตกแต่งฮาร์แวร์

ไอออนเครื่องชุบ-ฝิมล์ตกแต่งฮาร์แวร์

-------- เครื่องตัวนี้ เป็นไอออนเครื่องชุบที่มีประสิทธิภาพและปราศจากมลภาวะ ความดีของเครื่องชุบนี้คือ ตกตะกอนอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดไอออไนซ์สูง พลังงานไอออนขนาดใหญ่ วิธีการทำงานง่าย การลงทุนต่ำ ปริมาณในการผลิตขนาดใหญ่

>> คลิกรายละเอียด