แบบกล่องลมเย็นเครื่องทำความเย็น

แบบกล่องลมเย็นเครื่องทำความเย็น

ใช้เครื่องอัดที่เป็นยี่ห้อและมีประสิทธิภาพสูง การติดตั้งเดิมของสหรัฐอเมรอกาและญี่ปุ่น เครื่องนี้ข้างในติดตั้งมีอุปกรณ์กำจัดเสียงแบบที่ซ่อน อุปกรณ์อุ่น มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทนทายน เสียงรบกวนน้อย

>> คลิกรายละเอียด
แบบเสาสกรูเดียวเครื่องทำความเย็น

แบบเสาสกรูเดียวเครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็นด้านอุคสาหกรรมขนาดเล็ก ปริมาณทำความเย็นที่เพียงพอการดำเนินงานง่ายเครื่องอาหลี่ยทุกประเภทติดตั้งก็เพียงพอ ประกอบกันอย่างสมบูรณ์ ใช้ได้ดีที่สุดในการกระบวนการทำงาน

>> คลิกรายละเอียด