อุปกรณ์ลึกเย็นที่อุณหภูมิต่ำ

อุปกรณ์ลึกเย็นที่อุณหภูมิต่ำ

ประกอบด้วยเครืองกังหันอากาศทำความเย็นและกล่องอุณหภูมิต่ำ เครืองกังหันอากาศทำความเย็นประยุกต์ใช้กังหันการขยายตัวเทคโนโลยี ทำความเย็นเป็นสื่อและแหล่งพลังงานสองอย่างนั้เป็นอากาศบีบอัค สามารถเกิดกระแสอากาศเย็นที่อุณหภูมิต่ำเป็น 20℃-100℃ แล้วส่งอากาศเย็นไปถึงกล่องอุณหภูมิต่ำ

>> คลิกรายละเอียด